• Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Codzien­nie trze­ba sta­rać się wyk­raczać po­za swo­je możliwości.

- Sosai Masutatsu Oyama