Wymagania egzaminacyjne na stopnie uczniowskie karate kyokushin w systemie senior (od 14 lat liczonych rocznikiem)

10 kyu

 

 • wiązanie pasa zgodnie ze standardem kyokushin (równe końcówki, węzeł płaski)

 • pozycje: fudo dachi, heisoku dachi, musubi dachi, heiko dachi, uchihachiji dach, zenkutsu dachi

 

 • uderzenia: seiken chudan morote tsuki, seiken chudan, jodan, gedan tsuki, sambon tskuki (chudan, jodan, gedan), seiken ago uch, seiken shita tsuki, seiken kagi tsuki, hiji uchi

 • bloki: jodan uke, gedan barai

 • kopnięcia: hiza geri, kin geri, mae geri, mae keage, uchimawashi, sotomawashi

 

 • ido geiko: poruszanie się w zenkutsu dachi, powtórzenie tych samych technik : zenkutsu dachi + 2 razy seiken tsuki, zenkutsu dachi + seiken chudan sambon tsuki

 

 • kata: taikyoku sono ichi & ni

 • techniki do kumite: technika , oi i gyaku tsuki z pozycji do walki, mae geri z pozycji do walki

 

 • ćwiczenia sprawnościowe:

 

 • rozciągnięcie: przedramiona dotykają podłogi w siadzie z rozkrokiem

 • 10 pompek

 

 • 20 przysiadów z wyskokiem

 • chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 5 razy

9 kyu

 

 • liczenie po japoński do 10

 • pozycje: sanchin dach, kiba dachi, tsuruashi dachi, kokutsu dachi, nekoashi dachi

 • uderzenia: uraken shomen-gammen uchi, uraken sayu uchi, uraken hizo uchi, uraken mawashi uchi, shuto gammen uchi, shuto sakotsu uchi, shuto sakotsu uchikomi, shuto hizo uchi, shuto uchi uchi

 

 • bloki: chudan soto uke, chudan uchi uke, blok oburęczny - uchi uke gedan barai

 • kopnięcia: mawashi geri, yoko keage, kansetsu geri, yoko geri, ushiro geri z obrotem i bez

 

 • ido geiko: poruszanie się w zeknutsu dachi z kopnięciami mae keage, poruszanie się w

zeknutsu dachi z kopnięciem yoko keage, kokutsu dachi (nekoashi dachi): poruszanie się do przodu i do tyłu, obracanie się np. kokutsu dachi + chudan uchi uke

 • kata: sokugi sono ichi & ni & san, taikyoku sono san

 • techniki do kumite: technika soto uke (obrona przed ciosami prostymi) w pozycji do walki, obrona przed mawashi geri gedan, chudan, jodan, obrona przed mae geri chudan (gedan barai) i jodan (soto uke, uniki)

 

 • ćwiczenia sprawnościowe:

 

 • rozciągnięcie: przedramiona dotykają podłogi w siadzie z rozkrokiem

 • 30 pompek

 

 • 30 przysiadów z wyskokiem

 • 30 sekund stania na rękach

 

 • chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 5 razy

 • skok (tobi geri) na wysokość 10cm ponad głową

 • kumite (walka): 1 x 2 min walki z osobami zdającymi na ten sam kolor pasa

 

 

8 kyu

 

 

● uderzenia: tetsui oroshi uchi, tetsui yoko gamen uchi, tetsui hizo uchi, tetsui yoko uchi

 

jodan, chudan, gedan 2 rodzaje,

 • bloki: jodan uke/gedan barai, soto uke/gedan barai, mae mawashi uke, shuto mawashi uke

 • kopnięcia: kake geri

 

 • ido geiko: zenkutsu dachi + jodan uke – seiken chudan tsuki, kombinacje (uderzenia: i

kopnięcia:) – zenkutsu dachi + mae geri seiken chudan tsuki, sanchin dachi: poruszanie się w przód i w tył, obracanie się –np. sanchin dachi + seiken chudan gyaku tsuki, kokutsu dachi shuto mawashi uke

 • kata: sanchin z ibuki, pinian sono ichi

 • techniki do kumite: technika obrona przed ciosami prostymi poprzez soto uke plus kontra, obrona przed shita tsuki (hak) i mawashi tsuki (sierp) poprzez blok i kontra, obrona przed dowolnym ciosem ręką plus dowolna kontra

 

 • ćwiczenia sprawnościowe:

 

 • rozciągnięcie: przedramiona dotykają podłogi w siadzie z rozkrokiem

 • 40 pompek

 

 • 40 przysiadów z wyskokiem

 • 40 sekund stania na rękach

 

 • chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 8 razy

 • skok (tobi geri) na wysokość 15 cm ponad głową

 • kumite (walka): 4 x 2 min walki z osobami zdającymi na ten sam kolor pasa

 

7  kyu

 

 • pozycje: kake ashi dachi

 • uderzenia: nukite, yohon, nihon, shotei jodan, chudan, gedan uchi

 

 • bloki: shotei jodan, chudan, gedan uke

 • ido geiko: kiba dachi : poruszanie się w przód i w tył (mae kosa, ushiro kosa , kiba dachi jun tsuki, tettsui kombinacje (blok i atak)

 • kata: pininan sono ni

 • techniki do kumite: technika obrona przed mawashi geri jodan i chudan i gedan  poprzez

 

bloki: plus dowolna kontra, obrona przed mae geri chudan i jodan plus dowolna kontra, odróżnianie kopnięć mawashi geri chudan jodan i gedan oraz mae geri i dopasowanie odpowiedniej obrony oraz kontry

 

 • ćwiczenia sprawnościowe:

 

 • rozciągnięcie: przedramiona dotykają podłogi w siadzie z rozkrokiem

 

 • 40 pompek

 • 40 przysiadów z wyskokiem

 

 • 40 sekund stania na rękach

 • chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 8 razy

 

 • skok (tobi geri) na wysokość 15 cm ponad głową

 • kumite (walka): 5 x 2 min walki z osobami zdającymi na ten sam kolor pasa

 

 

6 kyu

 

 • bloki: jyuji uke, haito uke

 • kopnięcia: ushiro mawashi geri

 • ido geiko: kaiten ido (obroty) np. kiba dach

 • kata: pinian sono san , pinian sono yon

 • techniki do kumite: technika obrony przed atakiem rękoma poprzez poruszanie się - zejścia, uniki, skrócenie i wydłużenie dystansu plus dowolna kontra

 • ćwiczenia sprawnościowe:

 

 • rozciągnięcie: głowa dotyka do podłogi w siadzie z rozkrokiem

 

 • 50 pompek

 

 • 50 przysiadów

 • 50 sekund stania na rękach

 

 • chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 10 razy

 • skok (tobi geri) na wysokość 20cm ponad głową

 • kumite (walka): 10 x 2 min

 

5 kyu

 

 • uderzenia: koken uchi

 • bloki: koken uke

 • ido geiko: kiba dachi 45 stopni + gedan barai

 

 • kata: tsuki no kata, yantsu

 • techniki do kumite: technika obrony prezd atakiem nogami poprzez poruszanie się - zejścia, uniki, skrócenie i wydłużenie dystansu plus dowolna kontra

 

 • ćwiczenia sprawnościowe:

 

 • rozciągnięcie: głowa dotyka do podłogi w siadzie z rozkrokiem

 • 50 pompek

 

 • 50 przysiadów

 • 50 sekund stania na rękach

 

 • chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 10 razy

 • skok (tobi geri) na wysokość 20cm ponad głową

 • kumite (walka) : 12 x 2 min

 

4 kyu

 

 • ido geiko: podstawowe kroki w pozycji walki: okuri ashi, fumi ashi, kosa, oiashi (sagari)

 • kata: pinian sono go, taikyoku sono ichi ura & ni ura & san ura

 • ćwiczenia sprawnościowe:

 

 • rozciągnięcie: głowa dotyka do podłogi w siadzie z rozkrokiem

 

 • 50 pompek

 • 60 przysiadów z wyskokiem

 

 • 60 sekund stania na rękach

 • chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 12 razy

 

 • skok (tobi geri) na wysokość 30cm ponad głową

 • kumite (walka) : 14 x 2 min

 

3 kyu

 

 • ido geiko: podstawowe kroki w pozycji walki: okuri ashi, fumi ashi, kosa, oiashi (sagari) w połączeniu z kopnięciami

 • kata: gekisai dai, tekki sono ichi

 • ćwiczenia sprawnościowe:

 

 • + 14 lat: rozciągnięcie: głowa dotyka do podłogi w siadzie z rozkrokiem

 • 50 pompek

 

 • 60 przysiadów z wyskokiem

 • 60 sekund stania na rękach

 

 • chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 12 razy

 • skok (tobi geri) na wysokość 30cm ponad głową

 • kumite (walka) : 16 x 2 min

 

2 kyu

 

 

 • techniki do kumite: no kamae przejścia pod różnymi kątami

 

 • kata:: pinian sono ichi- go ura, tensho

 • ćwiczenia sprawnościowe:

 

 • rozciągnięcie: głowa dotyka do podłogi w siadzie z rozkrokiem

 • 60 pompek

 

 • 70 przysiadów z wyskokiem

 • 90 sekund stania na rękach

 

 • chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 15 razy

 • skok (tobi geri) na wysokość 30cm ponad głową (tobi ushiro geri lub tobi ushiro mawashi geri, lewa i prawa)

 • kumite (walka): 18 x 2 min

 

1 kyu

 

 • techniki do kumite: no kamae przejścia pod różnymi kątami z kopnięciami

 • kata: saifa, gekisai sho, tekki sono ni

 • ćwiczenia sprawnościowe:

 

 • + 14 lat: rozciągnięcie: głowa dotyka do podłogi w siadzie z rozkrokiem

 

 • 60 pompek

 • 70 przysiadów z wyskokiem

 

 • 90 sekund stania na rękach

 • chin ups - wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 15 razy

 

 • skok (tobi geri) na wysokość 30cm ponad głową (tobi ushiro geri lub tobi ushiro mawashi geri, lewa i prawa)

 • kumite (walka) : 20 x 2 min